MTA REVIEW

LLCS is a specialised plurilingual journal issued by the Department of Foreign Languages and Intercultural Communication of the Military Technical Academy. The journal appears biannually since 2008 each number consisting of either various contributions or contributions on themes of mutual interest.

LLCS publishes research articles and reviews in the following domains:
literature, literature and civilisation, comparative literature and
civilization, cultural studies, linguistics, applied linguistics, translation
studies, foreign language acquisition, foreign language teaching.

 

LLCS este o revistă de specialitate, plurilingvă, realizată în cadrul Departamentului de Limbi Străine din Academia Tehnică Militară. Revista apare bianual, din 2008, fiecare număr primind fie contribuţii diverse, fie pe o temă de interes comun. LLCS publică articole şi recenzii în următoarele domenii: literatură, literatură şi civilizaţie, literatura comparată, studii culturale, lingvistică, traductologie, lingvistică aplicată, metodologia predării limbilor străine.

Indexing: Index Copernicus International
The Linguist List
SCIPIO

Indexare: Index Copernicus International
The Linguist List
SCIPIO